Afvalbeleid

Inleiding

Het afvalbeleid in Hoorn kent een veelvoud aan pijnpunten. Daarbij voelen inwoners van Hoorn zich niet gehoord en/of begrepen. Zowel de gemeente Hoorn als HVC lijken ongevoelig voor feedback (kritiek) en problemen uit de samenleving.

Onderwerpen van discussie

De discussie concentreert zich rond de volgende vraagstukken:

 • Scheiden van afval bij de bron (de consument) is ineffectief. Nascheiding (bij de afvalverwerker) is beter
 • Huishoudens die afval moeten scheiden, hebben daarvoor niet minder dan drie grote afvalbakken
 • Deze drie afvalbakken nemen veel plaats in de tuin in en staan lelijk
 • Het ophaalschema van de afvalbakken leidt tot (stank)overlast; vooral in de zomer. (Aanvulling EvdK: dat geldt voor zowel de grijze als de oranje bak).
 • Afvalbakken worden niet geleegd wanneer de klep openstaat zonder adequate mechanismen die voorkomen dat bakken misbruikt worden (mensen die spullen in afvalbakken gooien, die niet van hun zijn)
 • Inwoners van Westfriesland moeten veel scheiden en betalen de hoogste bedragen aan afvalstoffenheffing (link)
 • Argumenten en strategieën HVC / Gemeente Hoorn

  De argumenten die HVC op dit moment gebruikt, zijn:

 • Het scheiden van afval wordt door de overheid opgelegd (75% v/h afval in 2020 gescheiden)
 • Mensen scheiden niet goed/onjuist
 • Afval scheiden aan huis zorgt voor meer afvalscheiding
 • Argumenten en strategieën inwoners

 • Intermaris roept hun huurders op bakken in de achtertuin te zetten (link)
 • De bakken zouden volgens het artikel van Intermaris stinken en het mooie straatbeeld verpesten. Laat dit nu net precies onderwerpen van discussie onder de inwoners zijn. Intermaris zou zich in moeten zetten voor de huurders en deze twee problemen bij de politiek (gemeente Hoorn) en uitvoerders/afvalverwerkers (HVC) moeten aankaarten.

 • Mensen scheiden (dus blijkbaar) inderdaad niet goed; al twee jaar niet
 • Het grootste probleem hier lijkt de definitie van ‘bederfelijk afval’ te zijn. Consumenten verwijzen vaak naar luiers en gebruikte verpakkingsmaterialen zorgen ook voor enig bederf (bijvoorbeeld een plastic bakje waar vlees in heeft gezeten). Voor het laatste zou het bakje afgespoeld/afgewassen moeten worden. Dat is milieu-onvriendelijk omdat dit water verspilt.

 • Wanneer afval niet goed wordt gescheiden door de consument is er grote kans dat het afval wordt afgekeurd voor hergebruik (staat in het antwoord van HVC op mijn eerste e-mail). Op dit moment wordt afval (zelfs bewust) niet goed gescheiden:

  Dit betekent dus dat er op grote schaal opgehaald afval afgekeurd zou (moeten) worden.

 • Nascheiding is effectiever en goedkoper:
 • HVC voert al op grote schaal nascheiding uit voor hoogbouw; waarom dan niet voor alles?
 • Nog te gebruiken strategieën

 • Bedrijven scheiden minder, en dat vindt de overheid niet erg (link)
 • HVC medewerkers saboteren volgens getuigen zelf (link)
 • Afvalscheiding wordt gevaar voor de volksgezondheid (link)
 • Acties onder inwoners over afvalbeleid

 • Facebook groep De (Oranje) Klachtenbak
 • Enquête Ellen van der Knaap
 • Resultaat enquête/onderzoek van Ellen van der Knaap (wat is daarmee gebeurd?)
 • Mijn konijn is levend opgevreten
 • Westfriezen zijn het zat om in de stank te zitten
 • Overige Links

 • Artikel 36 vragen uit gemeente Hoorn
 • Weerstand afvalbeleid in Hengelo (ov)
 • Conclusie

  Nascheiding lijkt de beste oplossing; daarmee hebben consumenten weer één bak, die tweewekelijks wordt geleegd. Los van het verlies aan gedane investeringen is er geen draagvlak of reden waarom niet zou worden overgegaan op nascheiding. In de overgangssituatie naar nascheiding toe, wordt in ieder geval verwacht dat HVC het ophaalschema aanpast en ervoor zorgt dat alle bakken tweewekelijks worden geleegd.